Керування асортиментом та управління залишками

Керування асортиментом та управління залишками

Використання цієї підсистеми дає можливість отримати відповідь на запитання: «Який перелік товарів повинен бути на залишку конкретної аптеки в певний момент часу та яка роль кожного товару?»

Задачі та складнощі роботи з асортиментом

Задачі та складнощі
роботи з асортиментом

Однією з найскладніших задач роздрібних підприємств є формування правильного асортименту

(часто називають асортиментною матрицею)

Однією з найскладніших задач роздрібних підприємств є формування правильного асортименту

(часто називають асортиментною матрицею)

Однією з найскладніших задач роздрібних підприємств є формування правильного асортименту (часто називають асортиментною матрицею)

Важливо цей список скласти так, щоб:

1

Зацікавити цільову аудиторію аптеки та мати змогу працювати з товарами достатньої маржинальності;

2

Мати кошти та місце в торгівельному залі, щоб цей асортимент майже завжди був у наявності.

Складність роботи з асортиментами полягає ще в тому, що вони постійно змінюються. Наприклад, коли аптека входить/виходить в маркетингові програми і потрібно вчасно реагувати на ці зміни, щоб асортименти залишались дієвими та актуальними. З цим пов'язана ще і проблематика постаналізу правильності складання асортименту - товар був у наявності, а чи був він у асортименті?
Та навпаки, товар був у наявності, але в асортименті не знаходився (наприклад, під замовлення).

Складність роботи з асортиментами полягає ще в тому, що вони постійно змінюються. Наприклад, коли аптека входить/виходить в маркетингові програми і потрібно вчасно реагувати на ці зміни, щоб асортименти залишались дієвими та актуальними. З цим пов'язана ще і проблематика постаналізу правильності складання асортименту - товар був у наявності, а чи був він у асортименті?
Та навпаки, товар був у наявності, але в асортименті не знаходився (наприклад, під замовлення).

Складність роботи з асортиментами полягає ще в тому, що вони постійно змінюються. Наприклад, коли аптека входить/виходить в маркетингові програми і потрібно вчасно реагувати на ці зміни, щоб асортименти залишались дієвими та актуальними. З цим пов'язана ще і проблематика постаналізу правильності складання асортименту - товар був у наявності, а чи був він у асортименті?
Та навпаки, товар був у наявності, але в асортименті не знаходився (наприклад, під замовлення).

Рішення від «АНР-аптека»

Рішення від «АНР-аптека»

Інструменти, що входять до підсистеми дозволяють як сформувати первинні асортименти, так і контролювати історію їх змін. Більше того, можна автоматизувати перехід товару між різними сегментами асортименту. Наприклад, товари, що нещодавно з'явились в асортименті та регулярно продаються, можуть автоматично переходити з сегменту «Експериментальний» до сегменту «Основний». І навпаки, товари що не задовільняють критерії знаходження в загальному асортименті аптеки можуть автоматично виводитись з асортиментів, звісно, з документальною фіксацією такого виходу.

Підсистема «Керування асортиментом» дозволяє

Підсистема «Керування асортиментом» дозволяє

Визначати ролі кожного товару в асортименті конкретної аптеки​;

Володіти інформацією про те, який список товарів(асортимент) повинен бути в конкретній аптеці в конкретний момент часу

Завчасно програмувати та включати товари в асортименти або виключати товари з асортиментів (маркетинги, сезонність)

Включати та виключати товари з асортименту аптек, згідно попередньо визначених критеріїв. Автоматичне керування асортиментами

Вести всю історію змін складу асортиментів

Дізнатись більше під час безкоштовної демонстрації програми

Дізнатись більше
під час безкоштовної демонстрації програми