Переоблік, повернення, переміщення

Переоблік, повернення, переміщення

Важливими бізнес-процесами для забезпечення цілісного товарного обліку є процеси переобліку, повернення постачальникам та переміщення. Ці операції повинні відбуватися максимально точно та швидко

Нам потрібно вирішувати наступні задачі:

Переоблік:

Переоблік:

1

1

1

Проводити переоблік максимально швидко без необхідності знімати товари з полиць та, за можливості, без закриття торгівельної зали

2

2

2

Проводити операції якомога швидше та так, щоб вони не призводили до відображення некоректних залишків товарів

3

Задіювати якомога більше вільного персоналу так, щоб вони не заважали один одному

4

Забезпечити посерійний (попартійний) переоблік товарів, що дасть можливість контролювати терміни придатності

Переміщення:

Переміщення:

1

1

1

Здійснювати переміщення як між місцями зберігання (складами) в межах одного підрозділу, так і між різними підрозділами мережі під централізованим контролем

2

2

2

Відслідковувати товари в дорозі при переміщенні та контролювати відповідності пар видаткових та прибуткових документів

3

Мати можливість попереднього централізованого схвалення дозволів на переміщення між підрозділами

Повернення постачальникам:

Повернення постачальникам:

1

1

1

Формувати документи на повернення та узгоджувати їх із постачальниками

2

2

2

Мати можливість змінювати документи повернення згідно з розрахунками коригувань постачальників

3

Мати можливість попереднього централізованого схвалення дозволів на переміщення між підрозділами

Проблеми, з яким зіштовхуються
аптеки при проведенні переобліків:

Проблеми, з яким зіштовхуються
аптеки при проведенні переобліків:

1

1

1

Неможливість проведення посерійного переобліку

2

2

2

Для проведення переобліку потрібно на довгий час закривати торгівельний зал

3

Необхідність зносити товар з різних місць розташування для проведення переобліку

Як «АНР-аптека» вирішує ці задачі?

Як «АНР-аптека» вирішує ці задачі?

Система дозволяє проводити як переоблік із закриттям торгівельної зали, так і без закриття, але з певними обмеженнями

При використанні локального кодування товару (внутрішнє маркування партій товару) переоблік може проводитися до партії (серії)

Якщо використовується зонування місць зберігання (торгівельної зали) — можна проводити переоблік певних зон з подальшим об'єднанням консолідованої переоблікової відомості

За допомогою терміналів збору даних за допомогою вивантаження/завантаження відповідних файлів

Дізнатись більше під час безкоштовної демонстрації програми

Дізнатись більше
під час безкоштовної демонстрації програми