Мотивування співробітників аптек

Мотивування співробітників аптек

Практично всі аптечні підприємства використовують ті чи інші системи мотивації персоналу. Вони можуть будуватися як на простих принципах, наприклад, відсоток від суми виручки, так і доволі складні: диференційовані стимули за продаж певного переліку товарів, виконання плану, досягнення індикативів (KPI). В свою чергу, чим складніша система мотивації, тим складніше її адмініструвати та контролювати досягнення певних показників

Нам потрібно вирішувати наступні задачі:

1

1

1

Забезпечити максимальну гнучкість при використанні системи мотивації

2

2

2

Мотивація повинна бути прозорою та чіткою

3

Мотиваційний результат повинен обчислюватися в момент певних подій (пробивання чеку), щоб песонал відразу розумів результат виконання мотиваційних планів

4

Налаштування та контроль мотивації повинен займати небагато часу

Проблеми, з яким зіштовхуються аптеки:

Проблеми, з яким зіштовхуються аптеки:

1

1

1

Неможливість застосування складних схем мотивації, оскільки для цього потрібна окрема система обрахунку мотиваційних балів.

2

2

2

Важко обраховувати мотивацію, якщо співробітники працюють
в декількох аптеках

Як «АНР-аптека» вирішує ці задачі?

Як «АНР-аптека» вирішує ці задачі?

В систему «АНР-Аптека» входить модуль, що дозволяє призначати довільні KPI та методи їх обрахунку

Обрахування бонусних балів відбувається в момент роздрібного продажу, що дає можливість співробітнику відразу оцінити результат своєї роботи

Підтримуються різні схеми мотивації: за досягнення KPI, продаж товарів з певних списків, колективні досягнення

Систему мотивації можна об'єднати з інформуванням про першочергові та супутні продажі для досягнення більшого управлінського та економічного ефекту

Результат роботи мотиваційного блоку може консолідуватися у відомостях розрахунку додаткової мотивації

Дізнатись більше під час безкоштовної демонстрації програми

Дізнатись більше
під час безкоштовної демонстрації програми